Šachové dění

Nový člen VV SŠS

06.06.2013 06:12
Místopředseda a sekretář VV Středočeského šachového svazu Ing. J. Trejbal rezignoval ke dni 30.06. z pracovních důvodů na své funkce. Dne 05.06. byl na zasedání VV na uvolněné místo s účinností od 01.07. kooptován náš člen p. Jiří Kotzot.

Nová Pravidla šachu FIDE

20.05.2013 13:03
Ze zprávy předsedy Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky Ladislava Palovského vyjímáme: Prezidentská rada FIDE na svém zasedání rozhodla přehodnotit a opětovně posoudit připravovaná Pravidla šachu FIDE, která měla vstoupit v platnost 1. července 2013. Vše se tak opět přesouvá na...

Konference Šachového svazu ČR - den druhý

06.04.2013 23:14
Dnes (06.04.) vše začalo opravdu vesele, protože se 25 minut schvalovaly nepodstatné změny v programu konference, přičemž k některým se rovnou vedla diskuse. Navíc se hlasovalo bez toho, že by byla zvolena mandátová komise, což vedlo k nádherným zmatkům. Po jejich skončení byl schválen Jednací řád...

Konference Šachového svazu ČR - den první

06.04.2013 07:47
Včera, dne 05.04., začala v Havlíčkově Brodě v hotelu Slunce konference ŠSČR, a to tzv. neformálním setkáním se členy výkonného výboru a hlavními iniciátory Černobílé knihy. Stručně shrnu hlavní body tohoto jednání. 1. Podpora šachových kroužků. V interpretaci předsedy VV p. Novotného se evidentně...

Schůze komise mládeže Šachového svazu ČR

21.03.2013 09:18
Při probíhajícím Mistrovství ČR mládeže proběhla i rozšířená schůze KM ŠS ČR. Z našeho oddílu se jí sice nikdo nezúčastnil, myslím si však, že pro naše členy bude zajímavé seznámit se s tím, jak jednají a chovají se svazoví funkcionáři. Celkem vtipně je to posáno v tomto článku p. Fialy z...

Konference Středočeského šachového svazu

17.02.2013 12:15
Dne 16.02.2013 se v hlavní budově ČSTV na Strahově konala pravidelná konference Středočeského šachového svazu. Za náš oddíl jsem se jí jako delegát zúčastnil já. Po bezproblémovém průběhu tradičních a nekonfliktních bodů programu (Zahájení, Volba mandátové komise, Zpráva mandátové komise, Volba...