Je izolovaný dvojpěšec vždy slabinou?

03.11.2014 11:18

V utkání Regionální soutěže "E" 2014/15 TJ Kavalier Sázava "B" - TJ Jiskra Zruč nad Sázavou "A" (02.11.2014) se hrála na 1. šachovnici partie J. Kotzot - F. Marhan. V ní černý záměrně vytvořil bílému izolovaného dvojpěšce, přičemž bílý se tomu vůbec nebránil a oba hráči byli přesvědčeni, že stojí lépe. Podívejme se na pozici po 9. tahu bílého:

Bílý právě zahrál 9. Dd1 - d4. Ohodnoťte pozici.

Pravdu má ten, kdo se domnívá, že bílý stojí značně lépe: Nejen, že ovládá střed, v čemž mu jeho dvojpěšec významně pomáhá, ale má i dvojici střelců. V příštím tahu navíc obsadí jediný volný sloupec. A výhledově se může projevit i slabost černých polí v soupeřově táboře (jako důsledek zmizení jeho černopolného střelce). V partii byly provedeny 4 tahy a vznikla následující pozice:

Bílý právě zahrál 13. Sc1 - a3. Zde již o výhodě bílého není pochyb - ovládl volný sloupec a černá pole. O rošádě si černý může již jen nechat zdát. A spojit věže bude pro něj nadlidský úkol, s nímž se do konce partie nevypořádá. Posuňme se však v partii o 9 tahů dále:

Toto postavení vzniklo po 22. tahu bílého. Černý je sice na tahu, ale poradit mu nějaký smysluplný plán je v podstatě nemožné. Bílý se chystá zdvojit věže a vtrhnout na b8, čemuž se nedá zabránit.


Bílý právě zahrál 25. Vb1 x b8. Černý je v podstatě již delší dobu v zugzwangu. V této pozici nenašel nic jiného, než 25. ... Vh8. Ztrácí a-pěšce a partie se blíží k závěru.

Tato pozice vznikla po 29. Sc7 - d6. Černému již není pomoci. Ukážeme si ještě předsmrtné postavení:

Zde černý zahrál ze zoufalství 41. ...   Jd2 x e4 a po 42. Vb4 x e4   Vh8 - d8 43. Ve4 x g4+ se vzdal. Za zmínku též stojí plačtivá role černého bělopolného střelce: za celou partii udělal jen 2 tahy, jimiž se "zavinul" na pole a8.