Konference Šachového svazu ČR - den první

06.04.2013 07:47

Včera, dne 05.04., začala v Havlíčkově Brodě v hotelu Slunce konference ŠSČR, a to tzv. neformálním setkáním se členy výkonného výboru a hlavními iniciátory Černobílé knihy. Stručně shrnu hlavní body tohoto jednání.

1. Podpora šachových kroužků. V interpretaci předsedy VV p. Novotného se evidentně nejedná o podporu kroužků, ale oddílů, ve kterých je registrována mládež. Přesto se VV z nějakého (mně neznámého) důvodu úporně brání přejmenování tohoto tzv. Projektu na Podpora oddílů, pracujících s mládeží. Zdá se mi, že by mohlo jít o to, že šachových kroužků je při základních školách a DDM v ČR kolem 400, zatímco oddílů s registrovanou mládeží jen několik. A protože konference má dnes v rozpočtu na rok 2013 schválit na tento "Projekt" sumu 1,35 mil. Kč, je uměle vytvářena představa, že každý kroužek dostane cca 1-2 tis. Kč, takže je vše v pořádku. (Mimochodem, z této částky si manažer projektu pro sebe rezervoval odměnu 25 tisíc Kč. Za to, že vydělí peníze počtem kroužků to není málo, nemyslíte?) Pokud se však budou peníze rozdělovat pouze pro oddíly s zaregistrovanou mládeží, kterých jsou jen desítky, půjde již o částku v řádu desetitisíců korun. Z toho plyne, že ty kroužky, ve kterých je dětí nejvíce (tj. ty, které nepracují pod hlavičkou oddílu), by na podporu masovosti (jak je "Projekt" prezentován) nedostaly nic, ale vše by skončilo v pokladnách oddílů, ve kterých je registrováno (podle zjištění z ankety p. Ambrože) jen max. 15-20% dětí. Já si takto podporu masovosti rozhodně nepředstavuji! Chápu sice námitku, že by kroužky mohly vykazovat černé duše, aby získaly více peněz, ale to se jistě dá při trošce přemýšlení administrativně ošetřit např. smlouvami s organizacemi, při kterých kroužky fungují, ve kterých by byly uvedeny jmenné seznamy členů, či nějak jinak. Ve smyslu boje o přidělování peněz jen na registrované děti či na všechny probíhala i celá diskuse, která skončila bez nějakého závěru. Uvidíme tedy dnes, zda se o tom bude ještě jednat, či si VV rozhodne po svém.

2. Krajská tréninková centra mládeže. Diskuse probíhala hlavně o diferenciaci dotací. Zdá se, že nakonec diferenciace bude, avšak každý si představuje jiná kritéria. Ve hře je využití výsledků testů (preferuje hlavně jejich autor p. Vokáč), počet hráčů na MČR z daného kraje, umístění hráčů z daného kraje (např. bodovým ohodnocením za jednotlivá místa - preferuji já), počet registrované mládeže v kraji (to vůbec nechápu, neboť v tomto případě má jít o podporu nejtalentovanějších jedinců, a ne masovost) a několik jiných kritérií s marginální podporou. Nechme se proto opět překvapit, jak delegáti dnes rozhodnou.

3. Šachy do škol. Manažer projektu p. Kubala evidentně neví, co chtějí ředitelé škol, kteří se do projektu přihlásili, protože s nimi podle mého názoru vůbec nemluvil, narozdíl od mé ženy, která je ředitelkou sázavské základky a na mou žádost se s některými z nich (hlavně těmi, kteří jsou v tabulce p. Kubaly uvedeni jako ti, kdo zavedou šachy jako povinný vyučovací předmět) spojila telefonicky. Z miniankety, kterou takto provedla, vyplývá, že drtivá většina z nich chce šachy mít na škole ve formě kroužků, protože nemají nejmenší představu, jak šachy "zapasovat" do ŠVP (školní vzdělávací program - mimochodem, p. Kubala jej úporně nazýval školním výchovným programem, což také o něčem svědčí, jakož i to, že na dnešek si naplánoval školení v Praze, takže na konferenci vůbec nebude). S takovýmto přístupem (šachy do škol ve formě kroužků) souhlasím a budu jej také (i na základě rozhodnutí konference Středočeského šachového svazu) podporovat - viz má poznámka v níže uvedeném článku, týkajícím se materiálů ke konferenci. Zdá se mi však, že částka 0,74 mil. Kč je na tuto akci přemrštěná a jistě by se dala využít jinde lépe.

4. Fakturace. Zde byla diskuse minimální, šlo spíše jen o upřesňující dotazy. Jako příklad uvedu ten svůj: Bude se schvalovat verze Ekonomické směrnice, kterou delegátům rozeslal generální sekretář VV, nebo verze, která je uvedena na webu ŠSČR? Budete se asi divit, ale jednat se bude o té, která je na webu.

5. Černobílá kniha. Zde byla diskuse téměř nulová a co bylo řečeno, by čtenáře stejně nezajímalo.

6. Různé. Jediným bodem byl náš návrh na zavedení možnosti uvést hráče současně na třech soupiskách družstev. Zdá se, že návrh konečně získává většinu, i když p. Záruba se snažil návrh dehonestovat dokola omílanými spekulativními dohady o možnostech zneužití apod. Na to nezbývá než dodat, že kraj, který se toho bojí, nemusí tuto možnost povolit, a je to. Opět uvidíme, jak se k této otázce nakonec postaví většina delegátů při dnešním hlasování.

To je pro dnešek vše - jdu jednat!

Jiří Kotzot