OPEN B při Mistrovství Čech mládeže

29.10.2013 20:38

Ve dnech 26.10.2013-02.11.2013 probíhá v Hrdoňově Mistrovství Čech mládeže v kategoriích do 12, 14 a 16 let. Souběžně s ním se hrají také dva otevřené turnaje, jichž se tradičně účastní doprovod dětských šachistů. V turnaji B hraje náš člen Jiří Kocourek, jenž doprovází svou dceru Kláru, která hraje v kategorii U12. V tomto turnaji hraje 63 hráčů a Jiří je nasazen jako č. 18. Na tomto místě budeme uvádět komentář našeho hráče k průběhu turnaje včetně tabulky s jeho výsledky. Krátce také uvedeme výsledky Klárky, která sice není členem našeho oddílu, hostuje však za naše Céčko. V jejím turnaji hraje 66 hráčů a je nasazená jako č. 43.

26.10.2013 - 1. kolo, komentář Jirky:

V 1. kole jsem černými hladce přehrál mládence Vojtěcha Paukerta, který měl po 7 tazích na hodinách 1:31 (tedy více, než na začátku partie), ale pozičně již -0,6 pěšce. V dalším průběhu jsem odolal pokušení vzít si otráveného krajního pěšce, po čemž by mi čtyřtahově chytil dámu (což jsem naštěstí také uviděl). Soupeř v ne zcela přesných tazích pokračoval svižně dál, takže v 19. tahu již ztrácel centrálního pěšce i fyzicky. V zoufalé snaze neměnit dámu se pak ještě zamotal do vazeb na otevřených sloupcích i diagonálách tak, že jsem dobral ještě dalšího pěšce a vyměnil dámu i lehké figury. Ve vzniklé věžové koncovce jsem získal ještě třetího pěšce, po čemž se již soupeř vzdal.

27.10.2013 - 2. kolo, komentář Jirky:

Na svého soupeře jsem se včera připravil rozborem jeho stylu hry a zahájení, které hraje. Partii se mi podařilo rozehrát velmi aktivně, i když podle počítače nebyly všechny mé tahy absolutně nejlepší. Soupeř však u partie nebyl schopen dopočítat složité obranné varianty a většina jeho figur tak byla odsouzena k obraně pěšců ze zadních pozic. Ve 14. tahu se mi zdálo, že pozice je dostatečně komplikovaná, avšak já stále držím iniciativu ze zahájení, takže jsem nabídl remízu. Chtěl jsem ratingově silnějšímu soupeři sdělit, že se bílými nemíním nikam hnát a raději si počkám, kudy chce on prorazit mé postavení. Soupeř po 10 minutách přemýšlení mou nabídku odmítl a opravdu se pustil do aktivní akce. Ukázalo se však, že to je chyba, po které jsem pomocí pětitahové kombinace získal kvalitu při pevné pozici. Soupeř si sice opevnil střelce na mém slabém bodě e4, takže jsem potřeboval dalších 25 tahů k tomu, abych pomocí lavírování a pozorného odrážení matových hrozeb zvýšil svou materiální převahu o zisk dvou pěšců. Přitom se mi také podařilo zatlačit soupeřovu dámu a věž dostatečně daleko od mého krále, takže již neměly šanci na něj "dostřelit". Když jsem pak jeho věž uzavřel tak, že neměla úniku, soupeř se před její ztrátou vzdal.

28.10.2013 - 3. kolo, komentář Jirky:

Mým dnešním soupeřem byl Pavel Buk, který je trenérem Sokolu Buštěhrad. Před zahájením partie se mi předem omlouval, že bude často odcházet od partie, protože mu v dětských turnajích hraje 14 svěřenců a navíc je vášnivý kuřák. A opravdu - vždy asi 5 minut přemýšlel nad svým tahem a pak hned odběhl na dalších 10 minut pryč. Tak došlo k tomu, že po 8 úvodních tazích měl na hodinách již jen 14 minut a na šachovnici sice vyrovnanou, ale komplikovanou pozici, což ho již přinutilo mi od partie neodcházet. Po 13 tazích mu zbývaly jen 4 minuty proti mým 50, přičemž na šachovnici stála naprosto symetrická pozice ze střední hry (vyměnili jsme zatím jen všechny střelce). Chtěl jsem využít svou časovou převahu k zisku aspoň minimální poziční či materiální výhody. Proto jsem se rozhodl hrát tahy, které vyžadovaly dlouhý a přesný propočet. Soupeř se nechal vyprovokovat k nepodloženému útoku, při němž obětoval 2 pěšce. Podařilo se mi odrazit matové hrozby a vyměnit jednu věž a jednoho jezdce. Moje zbylé figury sice kryly všechny hrozby a slabá pole ve vlastním táboře, stál jsem však velmi pasivně. V 37. tahu měl soupeř na hodinách již jen 1 sekundu (přidává se 30 s za každý provedený tah), mně však zbývaly také jen 4 minuty. Zde jsem se chybně rozhodl začít hrát rychle, místo toho, abych hrál v klidu a případně i nabídl remízu, a udělal bleskový tah, který se však ukázal být hrubou chybou - ztratil jsem dámu za věž. Zkoušel jsem sice ještě v průběhu blicání 9 tahů najít nějaké hrozby, které by znamenaly záchranu, ale soupeř byl v bleskovce nejméně o třídu silnější, takže jsem byl donucen kapitulovat.

29.10.2013 - 4. kolo, komentář Jirky:

Dnes dopoledne jsem hrál s mládencem Janem Kotykem, který rozehrál partii obratněji, než já, a skoro celou dobu stál pozičně o trochu lépe. Přitom veškeré mé taktické pokusy byly vždy odhaleny, protože počítal nejméně stejně daleko, jako já. Teprve ve 35. tahu se mi podařilo vniknout věží na jeho 2. řadu a napadnout oba jeho střelce. Bohužel jsem však ani jednoho z nich nemohl hned vzít, protože by má druhá věž ztratila krytí. Z celé operace se mi povedlo vyzískat pouze pěšce navíc. Pak jsem ne příliš obratně přešel do věžové koncovky, v níž soupeři zbyla holá věž a mně věž se zdvojenými pěšci na sloupci "f". Zkoušel jsem sice různé královské manévry, ale jediným výsledkem bylo to, že partie trvala 85 tahů a remízu jsme podepsali, když na sále kromě nás již nikdo nebyl.

29.10.2013 - 5. kolo, komentář Jirky:

Odpoledne jsem hrál s dalším dorostencem Patrikem Krejčím. Ten hrál velice pomalu, takže po sehrání nekomplikovaného zahájení a výměně dam jsem měl již značnou časovou výhodu. Rozhodl jsem se proto k opačným rošádám a zahájení útoku proti soupeřovu králi po otevřeném sloupci "g". Mé zdvojené věže a střelec na dlouhé diagonále byly příčinou toho, že mu zbylo již jen 5 minut proti mým 40. Chtěl jsem útok dokončit přesunem na sloupec "h" a proto jsem obětoval pěšce. Bohužel jsem však byl donucen vyměnit i všechny lehké figury a ukázalo se, že za pěšce nemám žádnou kompenzaci. Soupeř vycítil šanci a začal postupovat pěšci za podpory věží vpřed. Už se mi zdálo, že partii nezachráním, ale naštěstí jsem si mohl dovolit se na půl hodiny zamyslet. Konkrétní záchranu jsem sice nenašel, ale objevil jsem jednu velice složitou variantu, o které jsem věděl, že ji soupeř nebude mít čas pořádně propočítat. To se ukázalo jako správný předpoklad, neboť po asi sedmitahovém manévru věží jsme se ocitli ve čtyřvěžové koncovce, v níž mně zbyli 2 pěšci a soupeři jen jeden (i když daleko postoupivší). To už nám každému zbývala jen minuta, takže partie z důvodu absence jakéhokoli propočtu mohla skončit jakkoliv. Rozhodnutí přišlo. když soupeř nejprve dvakrát šachoval věží a já dvakrát usoupil na stejné pole. Jemu zbývalo již jen 12 s a musel se rozhodnout, zda vynutit remízu opakováním pozice, či se pokusit vyhrát. Vybral si druhou variantu a postoupil pěšcem na předposlední řadu. To však byla hrubá chyba, neboť toho pěšce se mi okamžitě podařilo ukořistit a vyměnit přitom i jeden pár věží, po čemž se soupeř naštvaně vzdal. Dohrával jsem opět jako poslední v sále.

30.10.2013 - 6. kolo, komentář Jirky:

V 6. kole jsem měl za soupeře dorostence Jana Hochmana, kterého osobně považuji za nejsilnějšího v celém našem turnaji, bez ohledu na to, že byl nasazen až jako č. 5. Z mnoha důvodů jsem se rozhodl dnešní partii hrát co možná nejkratší dobu a pokusit se bílými figurami vynutit remízu. Výjimečně jsem proto začal stavět pozici co nejvíce symetrickou a pokud možno takovou, která by v sobě neobsahovala taktické motivy. Tento plán se mi podařilo přesně dodržet a protože jsme ani jeden neudělali žádnou nepřesnost, objevila se na šachovnici ve 24. tahu pozice se symetrickým postavením pěšců, nestejnopolnými střelci a dvojicí věží. V ní jsem nabídl remízu, kterou soupeř po 5 minutách přemýšlení přijal. Mohl jsem tak jít na on-line sledovat partii Klárky, která bojovala s mistryní republiky Karin Němcovou.

31.10.2013 - 7. kolo, komentář Jirky:

Můj dnešní soupeř mi po skončení partie říkal, že se připravoval na zahájení, které hraji. I přesto se mu však tato fáze partie příliš nepovedla, přičemž na něm bylo vidět, že má potíže hlavně s propočtem různých možností. To bylo zřejmě způsobeno tím, že hraji více variant, které střídám podle soupeřů. Původně jsem se chystal na to, že černými obětuji pěšce, avšak partie se vyvíjela tak, že již v 8. tahu byla soupeřova pozice horší. Následně můj protivník ztratil důležitého centrálního pěšce, kterého se mi kupodivu podařilo udržet. V 19. tahu soupeři zbývalo na hodinách už jen 20 minut. V této situaci se rozhodl k desperátskému řešení a obětoval ještě střelce na h6. Tento zoufalý útok ale nebyl korektní a mně se celkem snadno podařilo všechny hrozby pokrýt. Přitom se projevila má figura navíc, takže brzy jsem naopak já hrozil zahájit na královském křídle protiútok. Po výměně všech věží jsem získal dalšího pěšce a soupeři zbyla jen poslední šance - najít věčný šach dámou (jedinou figurou, která mu zbyla), a to za situace, kdy byl v permanentní časové tísni s několika sekundami na hodinách. V 50. tahu mu šachy došly a o dámu navíc i přišel, takže mu nezbylo nic jiného, než se vzdát.

01.11.2013 - 8. kolo, komentář Jirky:

V 8. kole jsem hrál proti silnému hráči Davidu Hanzlíkovi. Bohužel se mi hned ve 13. tahu "podařilo vyrobit" hrubku, po které mi soupeř dvoutahově chytil figuru (pro zajímavost uvádím, že v minulém turnaji jsem totéž provedl já jemu). Sice jsem dál bojoval a v průběhu následujících 20 tahů se mi podařilo převést materiální stav na mínus kvalitu plus 2 pěšci, avšak v 33. tahu jsem v časové tísni nenašel správný postup, jak vzniklou koncovku remizovat prostřednictvím postupu pěšců vpřed. Místo toho jsem si nechal odříznout krále od pěšců, čehož soupeř využil k tomu, aby ve správný moment vrátil kvalitu a provedl pěšcový průlom, což mne donutilo položit svého krále. Za hru, kterou jsem dnes předvedl, jsem si snad remízu ani nezasloužil.

02.11.2013 - 9. kolo, komentář Jirky:

V 9. kole jsem hrál s nasazeným hráčem č. 4 p. Petrem Chloupkem. Naštěstí pro mne se však celou partii hrálo jen na jednu branku. Soupeř počítal pečlivě každý tah, což mělo za následek, že když jsme dokončili vývin figur, jemu zbývalo na hodinách jen 25 minut a mně celá hodina. Stál jsem velmi aktivně a mohl přenášet tlak z jednoho křídla na druhé. Soupeř však měl mnohem méně prostoru pro přesun svých lehkých figur, což bylo příčinou toho, že se mi podařilo zahnat jeho jezdce na pole, na němž nemohl vyrovnat počet mých napadení. Výsledkem pak byl po několika tazích zisk figury za pěšce. Poté jsem bez potíží vyměnil obě věže a zahnal jeho zbylé lehké figury ještě více k základní řadě, kde si začaly vzájemně překážet. V 30. tahu soupeř měl na hodinách již jen 5 minut a žádný prostor k manévrování. Tuto situaci se rozhodl řešit zběsilým útokem, který ovšem zákonitě skončil ztrátou poslední lehké figury, načež se vzdal.

Dodáváme, že Jirka uhrál v 9 kolech 6 bodů a obsadil 8. místo (Perfo 1763!). Blahopřejeme!

Výsledky Jirky:

Soupeř

Stát

Ročník

Oddíl

ELO

LOK

VT

Výsledek

Paukert Vojtěch CZE 2000 ŠK Řevnice --- 1250 III. 1
Borek Pavel CZE 1963 TJ Lokomotiva Česká Třebová 1881 1870 I. 1
Buk Pavel CZE 1963 Sokol Buštěhrad --- 1723 II. 0
Kotyk Jan CZE 1999 ŠK Rakovník --- 1435 III. 0,5
Krejčí Patrik CZE 1993 ŠK Řevnice --- 1639 II. 1
Hochman Jan CZE 1996 SK Pyrit Příbram 1638 1777 II. 0,5
Már Tomáš CZE 1988 KŠ Říčany 1925 --- 1612 II. 1
Hanzlík David CZE 1973 ŠK Most 1767 1776 II. 0
Chloupek Petr CZE 1977 Sokol Praha-Kobylisy 1796 1796 II. 1

Výsledky Klárky:

Soupeř

Stát

Ročník

Oddíl

ELO

LOK

VT

Výsledek

Sýkora Tomáš CZE 2003 QCC České Budějovice 1546 1539 III. 0,5
Vilímová Julie CZE 2002 KŠ Říčany 1925 1580 1710 II. 0,5
Havelka František CZE 2002 ŠK Řevnice --- 1475 III. 0
Tůmová Marie CZE 2003 ŠACHklub Tábor --- 1100 IV. 1
Kresl Filip CZE 2002 ŠK 64 Plzeň --- 1100 IV. 1
Němcová Karin CZE 2002 SK OAZA Praha 1677 1681 II. 0
Škuthan Radek CZE 2002 CHESS MOST --- 1429 III. 0
Nechutný Michal CZE 2003 Sokol Domažlice --- 1378 III. 0,5
Zeman Daniel CZE 2003 ŠK Vysoké Mýto --- 1250 III. 1

Klárka skončila po 9 kolech se 4,5 body na 32. místě (Perfo 1393). Mezi děvčaty obsadila 5. místo.

Ve Fotogalerii je pár fotek.