Třídní kniha

24.08.2018 12:31

Datum

Látka

Bernáth Jakub

Matoušek Jiří

Mrázová Štěpánka

Mrázová Vendula

Žoudlíková Veronika

Celkem

14.09.18 33. lekce: Jak se naučit hrát zahájení (pokračování). 1:30
2:00
1:30
1:30
x 6:30
21.09.18          
28.09.18          
29.09.18 Turnaj: 1. kolo RŽL SE Sedlčany.        
Září 2018 1:30
2:00
1:30
1:30
0:00 6:30
I. pololetí celkem
1:30
2:00
1:30
1:30
0:00
6:30