Historie

Tady bude v budoucnu sepsána stručná historie šachu v Sázavě.