Do kartotéky trenéra

27.08.2014 20:17

V partii 4. kola turnaje O pohár města Říčany 2014 se utkal černými kameny náš hráč Vladimír Závúrka s Petrem Procházkou z TJ Jawa Brodce. Hrála se Svěšnikovova varianta francouzské obrany, v níž bílý zvolil oběť pěšce, kterou několikrát použili velmistři Nimcovič a Keres (mimo jiné tak hrál dokonce i čtvrtý mistr světa Alechin):

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. Jf3 Jc6 5. Sd3!?

Vláďa se něčeho lekl (nebo s touto možností v přípravě nepočítal) a zahrál nepřesně 5. ... Db6?! (místo toho, aby se vrhl do víru událostí a oběť přijal tahem 5. ... cxd4, po čemž mohlo následovat např. 6. 0-0 Jge7 nebo i 6. ... f6!? s nejasnými zápletkami, v nichž však má černý rozhodně větší šance, než po tahu v partii).

Po další oboustranně nepřesné hře vznikla  na šachovnici po 14. ... 0-0?? následující pozice:

Najděte učebnicový tah, jímž bílý tuto hrubku potrestal. Řešení se objeví po najetí myši se zmáčknutým levým tlačítkem pod tento text:

15. Sxh7+! s ideou 15. ... Kxh7 16. Jg5+ Kg6 (16. ... Kg8 17. Dh5; 16. ... Kh6 17. Jxe6+; 16. ... Kh8 17. Dh5+) h5+.

V partii se stalo 15. ... Kh8, na což bílý reagoval sice nepřesně 16. Sc2 (lepší je 16. Sd3, např. 16. ... Jac6 17. Jg5), avšak i to stačilo k výhře v 36. tahu.

Všimněte si zvláště "spartakiádního srazu" černých figur na dámském křídle a zcela odkrytého postavení jejich krále.

Následující ukázka je z téhož turnaje:

Postavení na diagramu vzniklo v partii 7. kola, v níž černé kameny vedla naše hráčka Monika Závůrková. Soupeřem jí byl Ladislav Kalvach z ŠK Mahrla Praha, který byl na tahu.

Zhodnoťte krátce pozici (řešení se opět objeví níže po najetí myši se stisknutým levým tlačítkem):

Bílý stojí mikroskopicky lépe díky pěšcové převaze na dámském křídle, z níž může vzniknout volný pěšec.

Nyní na základě hodnocení navrhněte bílému tah a podpořte svůj názor krátkou variantou:

1. Sa5 s dalším 2. b3, např. 1. ... e5 2. b3 cxb3 3. axb3 Je7 4. Ke3 s malou výhodou bílého. Černému nevychází 1. ... Jf4 2. b3 Jd3+ 3. Ke3 Jc1 4. bxc4 Jxa2 5. Kd2 se ztrátou jezdce.

Bílý však spáchal sebevraždu tahem 1. b3?? Následovalo 1. ... cxb3 2. axb3 Jxb4 3. cxb4 a ze dvou pěšců je náhle jen jeden!

Srovnejte vzniklou pozici s výchozí:

Monika pak již s přehledem realizovala svého "pěšce navíc".

Co říci závěrem? Nezbývá, než konstatovat, že vůdce bílých kamenů evidentně nečetl Učebnici hry v šachy (díl II.B) od našeho člena J. Kotzota, a to jmenovitě Lekci č. 47: Přechod do pěšcové koncovky. Z ní vyjímáme dvě ukázky (jednu z úvodu k lekci, druhou z jejího závěru):

"Začínající šachisté dělají často chyby na konci partie a dostávají se tak do prohraných pozic. Z jakého důvodu se děti přepočítávají?

Sotva lze vyjmenovat všechny příčiny. My se zde budeme zabývat pouze jednou, a tou je neznalost koncovek. Naším cílem nyní bude dát dětem praktické rady, hlavně pro fázi partie, kdy se přechází do koncovky, protože to je jeden ze základních momentů šachového boje.

Při přechodu do koncovky chybují dokonce i o hodně silnější šachisté. Při poslední výměně často mizí poslední praktické šance na zmatení protivníka. Pozice se naráz stává technicky vyhranou pro soupeře."

"Přechod do pěšcové koncovky je jeden z nejdůležitějších okamžiků v partii. Je nutné být si jistý, že výměna posledních figur povede k pro vás výhodnému výsledku. V opačném případě, navíc jste-li v materiální nevýhodě, je lepší pokračovat v boji a výměnám se vyhnout."