Šachová detektivka

01.02.2016 22:01

Na žádost kolegů z družstva zveřejňuji závěr své partie Kotzot, J. - Tesař, P. ze zápasu TJ Kavalier Sázava "A" - DDM Sokol Nymburk "C", který se hrál dne 17.01.2016 v Regionálním přeboru 2015/16. Po 32. tahu černého vznikla následující pozice:

Otázka: Zhodnoťte pozici a stanovte plán hry bílého.

Odpověď: Bílý stojí jasně lépe. Obzvláště bije do očí postavení černého střelce, který v dosavadním průběhu partie udělal jen jeden tah a (jak uvidíme dále) k žádnému jinému se již nedostal. Oproti tomu bílý jezdec hýří aktivitou a pravdu mají ti, kteří si pro něj vyhlédli políčko c5, na němž by se vyjímal přímo skvostně.

Proto přišlo 33. Ve1 s myšlenkou 33. ... Vg8 34. Je4 Vd8 35. Jc5 Sc8 36. Vb5 a ziskem materiálu.

Je jasné, že černému se takové vyhlídky nelíbily, pročež zahrál 33. ... f5. Tím si však situaci ještě zhoršil.

Otázka: Vysvětlete, proč.

Odpověď: Svým tahem černý nenapravitelně oslabil pole e5.

Nejlepší proto bylo nyní zahrát 34. Jf3 Vg8 (Po 34. ... Vd6 35. Ve5 by vznikla pozice z partie.) 35. a4 s dalším 36. Ve5 a 37. Vxa5.

V partii se ale stalo 34. Ve5, což ještě dalo černému možnost zamotat hru prostřednictvím 34. ... f4. Na to jsem plánoval 35. Ve4, ale neviděl jsem tah 35. ... Vd6 s hrozbou 36. ... e5. Naštěstí byla možnost se ze vzniklé situace vylhat pomocí 36. Jf1 e5 37. Vd2, ale tyto komplikace by nehrozily po správném 34. tahu.

Soupeř však naštěstí hrál 34. ... Vd6 a po 35. Jf3 hra přešla do výše zmiňované varianty.

V této pozici již záchrana pro černého neexistuje a neodpustím si poznámku, že při svém 35. tahu jsem již propočítal celou variantu, která se v partii stala, a to až do matu (včetně vedlejších variant).

Černý nyní neodvratně ztrácí materiál a jeho jedinou praktickou šancí je zkomplikovat hru a doufat, že se bílý splete. K demonstraci toho, co se dále v partii odehrálo, použiji nyní metodu, již jsem odkoukal od GM Marka Vokáče, a kterou on nazývá šachová detektivka. Podívejte se nyní na následující pozici:

a pokuste se v duchu najít posloupnost tahů, která by k ní vedla z předchozího diagramu. Budete tak vlastně imitovat můj propočet s tím, že jako nápovědu máte konečné postavení partie. Pokud se vám to nebude dařit, zahrajte vždy na příruční šachovnici jeden půltah z níže uvedeného komentáře a pokuste se opět o totéž, atd., dokud se vám to nepovede.

Takže pokračujme v přehrávání:

35. ... f4. "Normální" by bylo 35. ... Vg8 36. Vc5+ Vc6 37. Vxa5 Vb6 38. Vxb6 Kxb6 39. Ve5. To se však černému pochopitelně nelíbilo a proto zkouší kalit vodu.

36. Vc5+ Kd8 Na 36. ... Vc6 by přišlo 37. Vxc6+ Kxc6 38. Je5+ Kc7 39. Jxg4.

37. Vb8+ Ke7 38. Vc7+ Můj silikonový kamarád tvrdošijně trvá na tom, že ještě lepší je 38. Je5 a dokládá to variantou 38. ... Vd8 39. Vxd8 Kxd8 40. Jxg4. Pak by však světlo světa nespatřila varianta z partie, která se mi líbí více.

38. ... Kf6 Na 38. ... Vd7 by samozřejmě přišlo 39. Vxd7+ Kxd7 40. Je5+ Kc7 41. Jxg4 Kxb8 42. Jxh6 s lehkou výhrou.

39. Je5 Kf5 40. f3 Když jsem v propočtu svého 35. tahu našel toto pokračování, už mne od celé varianty nemohlo nic odlákat.

40. ... Vxd4 Nebo 40. ... Vxh4 41. gxh4 Vd7 42. Vf8+ Vf7 43. Vfxf7#

41. Kxd4 fxg3+ 42. fxg4+ Kf4 43. Vf7#

Jiří Kotzot