Schůze komise mládeže Šachového svazu ČR

21.03.2013 09:18

Při probíhajícím Mistrovství ČR mládeže proběhla i rozšířená schůze KM ŠS ČR. Z našeho oddílu se jí sice nikdo nezúčastnil, myslím si však, že pro naše členy bude zajímavé seznámit se s tím, jak jednají a chovají se svazoví funkcionáři. Celkem vtipně je to posáno v tomto článku p. Fialy z Českého Brodu. Najdete tam také odkaz na článek o tomtéž p. Hurty z Jihomoravského kraje a v něm pak odkaz na oficiální zápis z této schůze.

Pokud jde o šachy do škol, můj názor je, že jediný možný způsob, jak to může fungovat, jsou šachové kroužky, které však budou mít uzavřenou smlouvu o vzájemné spolupráci se školou. Tento můj názor je podpořen mým patnáctiletým působením v Rusku, kde jsem mimo jiné trénoval děti jak v klasických třídách, tak v kroužcích.

Pokud jde o využití testů při MČR, myslím si, že je to určitě užitečné (když už kvůli ničemu jinému, tak pro srovnání úrovně znalostí dětí z různých krajů či od různých trenérů), ale nesmí se z toho dělat fetiš (Fetiš je původně odmítavé označení pro bůžky a kouzelnické praktiky západoafrických domorodců. V běžném významu předmět, jemuž se přisuzuje zvláštní moc a k němuž se upínají lidské vztahy.)Takže jako o podkladu pro finanční diferenciaci krajských center mládeže bych o nich v žádném případě neuvažoval.

A ještě poznámka na závěr k šílenému nápadu dávat více peněz těm krajům, které při testech neuspěly, aby se dotáhly aspoň na průměrnou úroveň: Za prvé: Kdyby to prošlo, tak schválně budou všichni odpovídat špatně... Za druhé: Připomíná mi to časy ještě ne tak dávno minulé. V socialistickém táboře byl prosazován princip pomoci méně rozvinutým zemím, aby se dotáhly na úroveň těch více rozvinutých. Na jednom jednání byl delegátem Vietnamu předložen naopak návrh, aby jako první krok více rozvinuté země snížily svou životní úroveň na úroveň té nejslabší země a teprve potom všechny společnými silami vyrazily vpřed a začaly budovat světlé zítřky. (Kdo si myslí, že si vymýšlím, tak se těžce plete!) Zajímalo by mne, který kraj tento návrh podal...

Jiří Kotzot