Trénink kombinací

27.05.2013 09:57

Ze simultánky KM Jiřího Kotzota vyplynulo, že naše mládež má jisté mezery v kombinační hře. Budeme zde proto postupně uvádět diagramy k procvičení kombinací. Jako první uvádíme několik příkladů na různé taktické motivy, témata či ideje. V dalším pak bude každý příspěvek věnován jedné samostatné látce. O řešení diagramů si můžete napsat na naši elektronickou adresu.

Úvod - příklady kombinací             Odvlečení                               Pěšcový průlom

Dvojí úder                                        Zablokování                            Útok na krále v centru

Geometrické motivy                       Dušený mat                             Zničení pěšcového krytu krále

Vazba                                               Osvobození pole                    Mat na 8 a 7 řadě

Rozvázání                                        Osvobození linie                    Matová síť

Odtažné napadení                          Překrytí linie                            Remízové kombinace

Odtažný šach a mlýn                      Otevření linie                          Kombinace s několika idejemi

Dvojitý šach                                    Chycení figury                         Léčky

Zničení obrany                                Mezitah                                    Šachové úlohy

Zavlečení                                         Pěšcové kombinace               Šachové studie

Diagramy je možné použít při výuce k procvičování probírané látky. Těm, kdo se rozhodnou řešit úlohy samostatně, doporučujeme hlavně pravidlenost a samostatnost. Není nutné vyřešit všechny příklady na dané téma za jeden den, je však vhodné zabývat se jejich řešením každý den. Snažte se obejít bez cizí pomoci. Pokud to bude nutné, zopakujte si předchozí témata. O nápovědu u rodičů či trenérů žádejte jen tehdy, když už si opravdu nebudete vědět rady. Řešení, která si vyžádáte, použijte až tehdy, když budete mít sepsány na papíře odpovědi na všech 12 úloh z daného tématu.

Nyní následuje 60 kontrolních úloh k řešení. Domníváme se, že po prostudování předchozích diagramů by hráč s III. VT měl správně vyřešit nejméně 80% z nich (tj. 48).

Přejeme vám, abyste získané znalosti co nejčastěji použili ve svých partiích.

Test