Třídní kniha

07.09.2016 11:29
Datum Látka Bernáth Jakub
Matoušek Jiří
Mrázová Štěpánka
Pešta Milan
Podstara Richard
Žoudlíková Veronika
Celkem
16.09.15 1. lekce: Pojem hry v šachy. Vznik hry v šachy. 2. lekce: Seznámení se s šachovnicí. 1:30
1:30
1:30
x
1:30
1:30
7:30
23.09.16 3. lekce: Osvojení si šachové notace. Zápis pozice. 1:30
x
1:30
1:30
1:30
1:30
7:30
30.09.16 Opakování: Látka z lekcí č. 1.-3. 1:30
x
1:30
x
x
1:30
4:30
Září 2016 4:30
1:30
4:30
1:30
3:00
4:30
19:30
07.10.16 4. lekce: Tah věže. Zápis šachových tahů. 1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
9:00
14.10.16 Opakování: Látka z lekce č. 4. 1:30
x
1:30
1:30
1:30
1:30
7:30
21.10.16 5. lekce: Tah střelce. 1:30
1:30
x
x
1:30
1:30
6:300
28.10.16 Opakování: Látka z lekce č. 5. 1:30
x
1:30
x
x
x
3:00
Říjen 2016 6:00
3:00
4:30
3:00
4:30
4:30
25:30
04.11.16 6. lekce: Tah krále. Tah dámy. 1:30
1:30
1:30
x
1:30
1:30
7:30
11.11.16 7. lekce: Tah jezdce. 1:30
1:30
1:30
x
x
1:30
6:00
18.11.16 Opakování: Látka z lekce č. 7. 1:30
x
1:30
x
x
x
3:00
25.11.16 Opakování: Látka z lekcí č. 6.-7. 1:30
1:30
1:30
x
1:30
1:30
7:30
Listopad 2016 6:00
4:30
6:00
0:00
3:00
4:30
24:00
02.12.16 8. lekce: Tah pěšce. 1:30
1:30
1:30
x
1:30
1:30
7:30
09.12.16          
16.12.16          
Prosinec 2016 1:30
1:30
1:30
0:00
1:30
1:30
7:30
I. pololetí celkem
18:00
10:30
16:30
4:30
12:00
15:00
76:30